Fakta om Asien

Asien är den största världsdelen, både till befolkning och yta. Här finns mer än 60% av världens befolkning.

Asiens länder

Av världens dryga 6 miljarder inv. (2008) bor cirka 3,7 miljarder i Asien (2008). Det finns idag 46 allmänt erkända länder i Asien. Utöver detta finns sju stater med delar av sina territorier på kontinenten, där Ryssland, Turkiet och Egypten är de mest kända. Om dessa ska räknas som asiatiska eller ej, är omdiskuterat.

De två största länderna till befolkning är jättarna Kina (ca. 1323 milj inv. (2008)) och Indien (1131 milj. inv. (2008)). Dessa är dessutom de två största i världen. Till yta är de ryska asiatiska områdena de största, men annars är Kina (nr. 1) och Indien (nr. 2) (2008). Andra viktiga länder är bl.a. Japan, Indonesien, Sydkorea, Thailand, Israel, Pakistan, Saudiarabien, Iran och Malaysia.

Asiens geografi

Asien är den östra halvan av enorma euroasiatiska landsmassan. Den avgränsas från Afrika via Suezkanalen och till Europa via Uralbergen (vanligaste gränsdragningen, men alternativa finns.) I öst slutar den i Stilla Havet, i Söder i Indiska Oceanen och i norr i Norra Ishavet.

Utöver detta finns ett antal stora öar, så som Sri Lanka, de indonesiska öarna, de japanska öarna och flera till. Klimatet varierar kraftigt från arktiskt längst uppe i norr till tropiskt i söder. Här finns världens högsta bergskedja, Himalaya, och världens tredje största flod, Yangtze.

Asiens religioner

Alla de stora världsreligionerna, Judendom, Kristendom, Islam, Hinduism och Buddhism, härstammar från Asien och finns idag representerade på kontinenten. Utöver dessa finns flera andra stora religioner och filosofiska system, så som Jainism, Drusism, Taoism, Konfucianism, Falu Gong, Sikhism, Shintoism och Zen.

Asiens ekonomi

Det finns väldigt stora variationer inom den asiatiska ekonomin. Länder som Japan tillhör världens rikaste och mest modernaste ekonomier, medan länder som Kambodja tillhör världens fattigaste. De största ekonomierna är Japan, Kina, Indien och Sydkorea.

De senaste årtiondena har Asien präglats av väldigt stark ekonomisk tillväxt, inte minst i Sydostasien och Kina, och flera länder som för tjugo år sedan tillhörde världens fattigare är idag medelinkomst länder. De finansiella centra är Tokyo, Singapore och Hong Kong.

Man exporterar enorma mängder råvaror, däribland olja, men står även för en väldigt betydande del av världens tunga industri, med Kina och Indien i framkant. Dock är de flesta av dessa industriföretag baserade antingen i Japan, Sydkorea, Europa eller USA.

Karta över Asien

Större karta över Asien →