Fakta om Nordamerika

Nordamerika är en av världens sju kontinenter. Det är det den tredje största till yta, och den fjärde största till befolkning (513 milj. inv. (2008)).

Nordamerikas länder

Nordamerika innehåller 23 stater, USA, Kanada, Mexiko, de central amerikanska staterna samt de karibiska, där ibland Kuba. Utöver detta finns flera territorier, bl.a. danska Grönland och engelska Bermuda.

USA, Kanada och Mexiko är det överlägset största staterna till yta och befolkning, med USA som det mest befolkade (ca 306 milj. inv. (2008)) och Kanada som det största till yta (världens näst största stat 2008).

Nordamerikas geografi

Nordamerika sträcker sig från Atlanten i öst till Stilla Havet i väst. Den norra gränsen utgörs av Norra Ishavet, Mexikanska golfen utgör den sydöstra. Utöver det finns en liten landbrygga till Sydamerika. Det finns även flera stora öar, inte minst skärgårdarna i Karibien. Kontinenten ligger i den norra och västra hemisfären.

Nordamerika genomskärs av flera nord-sydliga bergskedjor, där Klippiga Bergen och Appalacherna är de mest kända. Klimatet går från permafrost och subarktiskt i Kanada och på Grönland, till USA:s och Mexikos öknar samt Centralamerikas regnskogar.

Nordamerikas religioner

Den absolut viktigaste relionen i Nordamerika är kristendom, och utgör den största religionen i samtliga länder. Här finns alla olika kyrkor representerade, men de protestantiska är generellt stark i Kanada och USA, medan katolicismen dominerar i de latinska.

Utöver detta finns alla religioner presenterade, inte minst i USA på grund av landets tradition av stor invandring. I USA utgör även traditionellt judendomen en viktig minoritet.

Nordamerikas ekonomi

Nordamerikas länder går ekomiskt att dela in i två distinkta grupper. Kanada och USA tillhör världens rikaste och mest utvecklade länder, där USA är världens överlägset största nationella ekonomi. Till motsats så tillhör det karibiska och Centralamerikanska staterna i huvudsak världens fattigare. Undantaget är Mexiko, som ligger mitt emellan de två extremerna och räknas till NIC (Newly Industrialized Countries, Nyligen Industrialiserade Länder).

USA, Kanada och Mexiko ingår i NAFTA, ett frihandelsförbund. Ekonomin domineras kraftigt av USA, som är ett av världens ledande länder inom nästan samtliga brancher, inte minst finans, mjukvara, försvarsindustri, logistisk och tjänstesektorn. De finansiella centra är New York och Chicago.

Karta över Nordamerika

Större karta över Nordamerika →