Fakta om Europa

Europa räknas traditionellt till en världens sju kontinenter samt en av fem världsdelar. Det är den näst minsta kontinenten till yta, men den tredje största till tillbefolkning.

Europas Länder

Europa har cirka 50 länder, varav 27 stycken (2008) ingår i samarbetet EU, den Europeiska Unionen.

Länderna varierar mycket i storlek. Här hittar man allt från det väldeliga Ryssland, världens största land till yta och Europas största till befolkning (142 milj. 2008), till det lilla Vatikanstaten, världens minsta stat med ca 800 invånare (2008) och mindre än en halv kvadratkilometer stort.

Här hittar man även flera stater som har haft ett betydande inflytande på världen, inte minst genom vidsträcka kolonialimperier, så som Förenade Kungariket (Storbritannien), Tyskland, Frankrike, Spanien, Italien, Nederländerna, Turkiet, Portugal, Grekland samt våra egna Nordiska länder, där självklart Sverige ingår!

Europas Geografi

Europa kännetecknas av ett flertal halvöar, där den kontinentala halvön och den skandinaviska är de två största.

Europa är den västliga delen av den enorma Euroasiska landmassan. Det begränsas av Medelhavet i söder, Atlanten i väst och Norra Ishavet i norr. Gränsen till öst är inte lika definitiv, men den klassiska gränsen är från Uralbergen till Kaspiska havet via Uralfloden.

Europa ligger huvudsakligen i den tempererade klimatzonen, trots dess relativt nordliga position. Detta är i hög grad på grund av Golfströmmen, som tar med sig värme från ekvatorn och transporterar den upp till oss.

Europas Religioner

Majoriteten av Europas länder har en kristen majoritet, men vissa länder i sydost har muslimsk. Kristendomen har spelet en väldigt stor del i Europas historia och formandet av dess kultur, men minskar idag i inflytande i stora delar av västra Europa.

Islam har även kommit att bli en stor religion i många av de västliga Europeiska länderna via invandring. Islam har spelat en viktig roll i Västeuropeisk kultur under en lång historisk period.

Andra stora religioner är Hinduism och Buddhism. Även judendomen har spelat stor roll i Europeisk kultur, men antalet judar har minskat kraftigt under det senaste århundradet, huvudsakligen på grund av judeförföljelser och pogromer, som kulminerande i Förintelsen, och skapandet av staten Israel.

Europas Historia

Det har bott människor i Europa i tiotusentals år, men Europas historia anses av många börja med de grekiska statsstaterna.

Här grundades de första Europeiska civilisationerna, runt 700 f. Kr., och de skulle komma att utgöra otroligt viktiga bidrag till Europas framtida kultur, inte minst genom filosoferna Sokrates, Platon och Aristoteles (Runt 400 – 300 f. Kr.).

Ett annat viktigt bidrag till Europas kultur var översättandet av de judiska religiösa texterna samt skrivandet av Evangelierna och Apostlagärningarna, det som senare skulle bli den kristna Bibeln.

Den andra viktiga antika staten var Rom, som började växa som en Republik för att sedan övergå till en kejserlig diktatur. Detta skedde runt år 0, och det romerska imperiet sträckte sig då över hela medelhavet, Frankrike, Balkan, Turkiet, England, stora delar av Tyskland, Spanien, Egypten och stora delar av Mellanöstern.

Romarriket splittrades i slutet av 400-talet och den västra delen föll strax därefter. Detta brukar ses som början av medeltiden i Europa.

Medeltiden kännetecknades först av ekonomisk och kulturell tillbakagång samt av spridningen av den kristna tron. Europa återhämtade sig dock och runt 1100-talet uppstod det som brukar kallas Högmedeltiden.

Detta fick dock ett tragiskt slut när Digerdöden slog till mot Europa, något som fortfarande brukar räknas som en av de, om inte den, värsta katastroferna i mänsklighetens historia.

Dock kom Europa att resa sig igen. Under 1400-talet spreds renässansen i Europa.

Under denna period återupptäcktes mycket av antikens kunskap, samt ny kunskap kom från den islamiska världen bl.a. dagen moderna siffror. Dock skulle det inte dröja länge innan Europa självt började driva den vetenskapliga utvecklingen i något som har kommit att kallas den vetenskapliga revolutionen.

Denna nya ökade kunskap samt ett stort Europeiskt upptäcktsresande tillät de Europeiska staterna att grunda världsomspännande kolonialimperier. I slutet av 1700-talet kommer nästa stora våg av förändring.

Två stora revolutioner, den franska och den industriella, kom att för alltid ändra vår syn på världen och hur vi lever i den. En kamp för demokrati börjar bland folket, samtidigt som de nya fabrikerna gjorde Europa ännu mäktigare och rikare.

Mot slutet av 1800-talet kontrollerade de europeiska imperierna eller europeiska avknoppningsstater (som USA) nästan hela världen, med Japan som viktigt undantag.

Dock kom 1900-talet att bli en tragedi för Europa där två världskrig kom att skada både ekonomin, befolkningen och anseendet kraftigt. När andra världskriget tog slut 1945 var de två ledande staterna Sovjet och USA och de europeiska kolonialväldena blev nedmonterade.

Europa delades i ett östligt och västligt block av Sovjet och USA och liten kontakt mellan de två sidorna förekom. I västra Europa började dock ekonomin snabbt blomstra igen och ett samarbete inleddes för att förhindra en upprepning av världskrigen. Detta samarbete skulle tillslut bli det som idag heter EU, där 27 (2008) stater ingår (bl.a. Sverige).

1989 faller Berlinmuren, en mur som delade staden Berlin i två delar och detta ses som en symbol för att uppdelningen mellan öst och väst var slut. Idag ingår fler och fler öststater i EU och de ekonomiska och kulturella skillnaderna börjar minska.

Europas ekonomi

Europa är en väldigt rik kontinent som trots stora skillnader mellan öst och väst i hög grad saknar riktigt fattiga länder jämfört med andra kontinenter.

I stort sett samtliga europeiska länder är industrialiserade, och folk har generellt sett en relativt hög levnadsstandard. Däremot är skillnaden stor mellan öst och väst, där väst tillhör de rikaste länderna på jorden medan öst tillhör medelrika länder.

Medlemskap i EU och demokratisering har dock fått flera östeuropeiska länders ekonomier att växa snabbt och vissa så kallade ”öststater”, däribland Slovenien, Tjeckien och Estland, har idag en nivå liknande den i fattigare väststater.

Även i västra Europa finns vissa skillnader där nordliga länderna generellt kan sägas ha en viss högre levnadsstandard än de södra. Finansiella centrum är först och främst London, men även Moskva, Frankfurt och Paris har viktiga finansiella funktioner.

Karta över Europa

Större karta över Europa →