Fakta om Mellanöstern

Mellanöstern är en region i brytpunkten mellan Europa, Afrika och Asien. Den har en uråldrig historia och är födelseplatsen för judendom, kristendom och islam.

Mellanösterns länder

Det saknas en tydlig definition om vad som räknas som Mellanöstern. De länder som dock som oftast räknas hit är de asiatiska arabstaterna samt Israel och Iran. Av dessa stater är Iran den största till befolkning med dryga 70 milj. inv. (2008) och Saudiarabien är det största landet till yta(2008). De flesta av dessa länder delar starka historiska band och talar olika dialekter av samma språk, arabiskan, med undantag av Israel och Iran.

Till större Mellanöstern räknas även de afrikanska arabiska staterna, de turkiska centralasiatiska staterna, Pakistan och Afghanistan, Turkiet, Georgien, Armenien, Cypern, Azerbaijan samt staterna på Afrikas Horn. Den största staten här till befolkning är Pakistan med cirka 173 milj. inv. (2008) och den största till yta är Sudan(2008).

Mellanösterns geografi

Även om Mellanöstern avser ett geografiskt område, så är det ett geografiskt område som saknar klar definition. Kort och gått anses det täcka de olika länderna som nämns ovan. Mellanöstern för ofta tankarna till öknar, vilket inte är helt felaktigt. Trots detta finns det stora fertila och gröna områden, inte minst runt floder som Tigris, Eufrat och Nilen. Det lider dock vattenbrist i stora delar av regionen.

Även om området är huvudsakligen platt, finns det höga berg bland annat i Turkiet (med bl.a. Ararat på 5165 m) och Iran. Det finns även många högplatåer, däribland Yemen.

Mellaösterns religioner

Det är nästan omöjligt att prata om Mellanöstern utan att prata om religion. Tre av världsreligionerna härstammar härifrån; judendom, kristendom och Islam. Här finns några av världens viktigaste heliga städer som Jerusalem och Mecca, vilket ännu idag leder till konflikt.

Islam är numera det klart dominerande religionen och har även satt det starkaste kulturella avtrycket, men det finns även stora kristna och judiska befolkningar, med den judiska staten Israel som ett viktigt exempel. Utöver dessa tre religioner är även druser, bahá’íster och zoroastrer viktiga minioriteter.

Mellanösterns historia

Mellanöstern anses av många som civilastionens vagga, där de olika mesopotamiska kulturerna räknas som världens tidigaste (ca. 5000 f. kr.). Under de följande millenierna skulle ett flertal olika civilastioner komma att spela an viktig roll i regionen, så som Egypten, Babylon, Sumerer, Assyrier och Fenicier.

På 600-talet f. kr. kom det Persiska Imperiet att dominera regionen, för att sedan följas av Alexanders Makedonien och hans följdriken Seleukiderna och Pthomeiska Egypten. Efter dessa kom Romarna, i århundrarna strax innan kristi födelse. Under denna period dominerades Mellanöstern av grekisk kultur, den så kallade hellinistiska, med inslag av latinsk. När Romarriket splittrades kom regionen att tillhöra Östrom, sedan kallat Byzans, med huvudstad i Konstantinopel, idag Istanbul. Kristendomen var nu den dominerande religionen.

På 600-talet e. Kr. kommer en ny makt in i spelet, Islam. Under kaliferna kom det muslimska krigarna ett erövra i stort sätt hela Mellanöstern och bortom. Nu skapas även den distinkta mellanöstriska identiteten, den arabiska. Men även dessa kalifat kom att ersättas när Seljukturkarna invaderade under 1000-talet. Dessa skulle komma ett ersätta de arabiska rikerna och även sätta in dödsstöten för Byzans som en maktfaktor i regionen. Men även denna civilisation skulle få stora problem. Först kom korstågen då europeiska kristna krigare anföll med en förvånandsvärd styrka. Efter dessa kom mongolerna från öster och erövrade stora områden.

Det sista stora muslimska imperiet att dominera regionen var det Osmanska, som växte fram under 1400-talet. Detta rike skulle att vara en stor maktfaktor under flera hundra år, men hade förra sekelskiftet hamnat ohjälpligt efter Europa. I och med första världskriget monterades imperiet ner och de olika europeiska kolonialmakterna blev istället den stora maktfaktorn.

Denna dominans skulle dock bli ganska kortvarig och efter andra världskriget, i bland genom väpnade konflikter, gjorde sig arabstaterna fria och oberoende. Dock förblir regionen präglad av konflikter, inte minst via den infekterade Israel-Palestina frågan, som aktualiserades med staten Israels grundande 1948 och efterföljande krig.

Mellanösterns ekonomi

Mellanösterns ekonomi är väldigt blandad, med några av världens rikaste och fattigaste länder. Det som dock kännetäcknar hela regionen, i synnerhet de rika länderna, är olja och gas. De viktigaste ekonomierna är bl.a. Saudiarabien, Förenade Arabemiraterna, Israel, Iran och Qatar.

Karta över Mellanöstern

Större karta över Mellanöstern →