Inlägg märkta ‘destinationer’

Hur säger man regioner, länder och städer med ett ord?

lördag, 29 augusti, 2009

I dagsläget navigerar man på Miniatlas utifrån vänstermenyn med rubriken Regioner istället för världsdelar, olika länder kan nämligen placeras lite olika beroende på vilket av begreppen som används.

I arbetet med den nya Miniatlas har jag funderat en hel del kring vilket begrepp som vore tydligast när man vill presentera världens alla regioner, länder och städer. Från början använde jag mig av platser, ett ganska platt ord som inte säger så mycket men som samtidigt fångar in alla tre begreppen. Ett annat alternativ vore länder & städer vilket inte fångar in de olika regionerna men samtidigt indikerar tydligt vad det handlar om.

Ett första utkast till en "destinationsknapp"

Ett första utkast till en destinationsknapp

Mitt val har dock slutligen hamnat på destinationer som samlingsnamn, det är kort, koncist och tydligt samtidigt som det täcker alla de tre platsbegreppen. Destinationer indikerar dock på något vis att det är en form av resesite man befinner sig på, vilket egentligen inte är meningen. Du söker ju t.ex. inte efter en destination när du skriver en uppsats om ett land. På något vis känns detta som det minst dåliga alternativet för denna navigationslösning, jag tar dock gärna emot förslag på alternativ i kommentarerna!