Inlägg märkta ‘Språk’

Google Translate API

onsdag, 2 september, 2009

I grunden bygger Miniatlas på en mängd APIer. Bland annat använder sidan Google Panoramios API för att presentera foton till länder och städer samt Twinglys bloggsök för att presentera aktuella blogginlägg om en plats. Jag ska inom kort sätta ihop en lista över alla de APIer som används och presentera här på bloggen tillsammans med en kort beskrivning av hur jag valt att använda dem och varför.

Miniatlas använder sig dock inte bara av APIer för att presentera data, utan även den databas som ligger till grund för Miniatlas är i stor grad ihopsatt med hjälp av APIer. Bland dessa har Google Translate varit ovärderligt.

Google Translates API är mycket enkelt och fantastiskt smidigt, man skickar helt enkelt ett ord eller en mening till Google samt en rad med vilket ursprungsspråket är och till vilket språk man önskar översätta. Översättningarna fungerar utmärkt för enskilda ord, mer komplexa meningar kan dock ibland bli lite haltande.

Hur använder man då detta när man sätter ihop en atlas? Framförallt har Google Translate varit till hjälp när jag behövt översätta länders och städers namn till Svenska, här har nämligen Google Translate en nästintill perfekt översättningstabell, även om en viss manuell redigering blev nödvändig.

På detta vis har Google Translate underlättat enormt i faktainsamlingen till Miniatlas, från att bara kunna arbeta med svenska källor blev det det plötsligt möjligt att samla in information på alla världens språk!

Läs mer om Google Translate